Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

30 września br. w Komendzie Miejskiej PSP w Kaliszu odbył się egzamin dla strażaków którzy uczestniczyli w kursie podstawowym z zakresu ratownictwa wysokościowego. Przeprowadzone szkolenie jest jednym z elementów procesu tworzenia specjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego przy Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Nr 1 w Kaliszu. W chwili obecnej trwa proces szkolenia ratowników i zakupu sprzętu specjalistycznego. Pierwszych czterech strażaków zdało egzamin i otrzymało uprawnienia młodszego ratownika wysokościowego. Docelowo grupa będzie składać się z dwunastu ratowników. Uzyskanie gotowości dla poziomu „A” jest planowane na koniec roku 2014. 

tekst i foto : bryg. Dariusz Byliński