Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Szkolenie podstawowe i dowódców OSP w 2018 r

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP:

  • Terminarz szkolenia dowódców OSP link
  • Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie dowódców OSP link
  • Lista osób niezakwalifikowanych na szkolenie dowódców OSP link
  • Karta szkolenia e-learning link

UWAGA! 
Wymagane dokumenty (kartę skierowania, zaświadczenie lekarskie oraz ubezpieczenie) należy złożyć do Wydziału operacyjnego KM PSP w Kaliszu 
w terminie do dnia 16 lutego 2018 r.

 

SZKOLENIA PODSTAWOWE OSP:

W planie pracy Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu na 2018 r. uwzględniono przeprowadzenie dwóch szkoleń OSP w zakresie podstawowym:

  • Terminarz I półrocze 2018 r. ( 2018 / 01 ). link 
  • Terminarz II półrocze 2018 r. ( 2018 / 02 ) link
  • Lista przydzielonych miejsc dla poszczególnych jednostek OSP link

UWAGA! 
Wymagane dokumenty na szkolenie I półrocze (kartę skierowania, zaświadczenie lekarskie oraz ubezpieczenie) należy złożyć do Wydziału operacyjnego KM PSP w Kaliszu 
w terminie do dnia 2 marca 2018 r.