Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Szkolenie podstawowe dla OSP

Szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP. 

Zgodnie z przyjętym harmonogramem 3 września br. (sobota) rozpoczyna się szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP. Szkolenie realizowane według nowego programu zatwierdzonego przez  Komendanta Głównego PSP.  Materiały w tym zakresie dostępne są na stronie http://www.straz.gov.pl/.  Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.

Uwaga: uczestników szkolenia na zajęciach teoretycznych obowiązuje umundurowanie koszarowe. Prosimy o punktualne przybycie.

 

teremin jesienny od 3 września do 5 listopada 2016r.

Lp. Nazwa OSP  Liczba przyjętych skierowań
1. Koźminek 7
2. Stary Karolew 2
3. Dębsko 2
4. Russów 3
Stobno   6
6 Stara Kakawa 4
7 Józefów 5
8 Krowica Zawodnia 5
9 Żydów 6
  razem 40
   wolnych miejsc 0

 

TERMINARZ SZKOLENIA

2. półrocze 2016r. link

MATERIAŁY dla UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ OSP link

KOMORA DYMOWA link ( lista osób skierowanych na ćwiczenia w komorze dymowej, wypełniamy jedną kartę dla jednostki OSP, która uczestniczy w szkoleniu, podpisaną i opieczętowaną kartę dostarczyć do komendy przed rozpoczęciem szkolenia).

Dodatkowe informacje dla uczestników w ćwiczeniach w komorze dymowej (w późniejszym terminie).

Zatwierdzone dokumenty są dostępne pod adresem: link