Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Szkolenie LPR w powiecie kaliskim

W  nocy z 29 na 30 września  2016 roku na boiskach sportowych w Brzezinach i Rychnowie, odbyło się szkolenie doskonalące z zakresu współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym dla strażaków ochotników z terenu powiatu kaliskiego. Szkolenie to było kontynuacją odbytego w roku 2015 kursu teoretycznego. W części praktycznej wzięli udział strażacy z jednostek KSRG z naszego powiatu, łącznie 127 osób.

W czasie szkolenia instruktor LPR zapoznał uczestników z zasadami bezpieczeństwa, przedstawił dobór miejsca na lądowisko dla śmigłowca w zależności od pory dnia. Najważniejszym punktem szkolenia było zapoznanie z budową śmigłowca i praktyczne przyjmowanie śmigłowca na wyznaczone lądowisko.

Już niedługo rozpocznie pracę baza LPR na lotnisku w Michałkowie, stacjonujący tam śmigłowiec będzie obejmował swym zasięgiem południową Wielkopolskę. Szkolenie które przeszli druhowie z OSP (wcześniej takie szkolenie przeszli wszyscy funkcjonariusze PSP) pozwoli na przyjmowanie śmigłowców na terenie naszego powiatu.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Radosław Marek