Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Szkolenie dla OSP z ratownictwa wysokościowego

Komenda Miejska PSP w Kaliszu rozpoczęła cykl szkoleń z zakresu obsługi sprzętu stosowanego do ratownictwa wysokościowego. Jest to szkolenie kierowane do druhów jednostek OSP, które posiadają specjalizację w ratownictwie wysokościowym w zakresie podstawowym. W dniu 4 czerwca br. odbyły się zajęcia dla pierwszej grupy strażaków. Mają one na celu przygotowanie druhów do szkolenia, które będzie realizowane w następnej kolejności według  „Programu szkolenia z zakresu ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym” .

Szkolenie prowadził st.kpt. Roland Egiert, z-ca dowódcy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego z JRG nr 1 w Kaliszu oraz ratownicy wysokościowi z JRG 1 w Kaliszu. W zajęciach wzięło udział 20 strażaków z OSP Koźminek, OSP Pólko, OSP Stawiszyn, OSP Aleksandria i OSP Tłokinia Wielka.

 

Tekst, foto: bryg.Dariusz Byliński