Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Strażacy u harcerzy ZHP

Wraz z rozpoczęciem wypoczynku harcerzy Komendy Hufca w Kaliszu, strażacy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP nr 2 oraz strażakami z wydziału kontrolno – rozpoznawczego KM PSP w Kaliszu, w ramach działań prewencyjnych dotyczących letniego wypoczynku harcerzy udali się na teren stanicy harcerskiej „Grodzisko” nad zalewem Szałe. Strażacy zapoznali się z obiektem stanicy należącej do Związku Harcerstwa Polskiego. Oprócz przeprowadzenia czynności kontrolno – rozpoznawczych celem spotkania była profilaktyka ppoż. i bezpieczeństwo podczas wakacji. Podczas spotkania przedstawiono zagadnienia związane z zagrożeniami, jakie mogą wystąpić podczas wakacji, poinformowano także o zasadach bezpiecznego wypoczynku w lesie i nad wodą. Przygotowano również specjalną prelekcję z instruktażem obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego.

 Opracował: st. kpt. Radosław Marek

Zdjęcia: JRG nr 2 w Kaliszu