Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Sprzęt dla strażaków ochotników

Kliny pod koła, schodki i zabezpieczenie poduszek powietrznych trafiły w sobotę do strażaków z południowej wielkopolski. Sprzęt uroczyście przekazano przed naszą Komendą.

Zestawy będą służyć do zabezpieczania pojazdów w czasie wypadków drogowych. Sprzęt od kilku lat trafia do jednostek OSP ze wszystkich powiatów w południowej Wielkopolsce. Jest to 30 zestawów – sprzęt, który trafił do strażaków ochotników, kupił Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu. Kliny umożliwiają ustabilizowanie pojazdu, który uległ wypadkowi.  Z kolei zabezpieczenie poduszek powietrznych ma służyć temu, aby poduszka w aucie, która nie wystrzeliła w trakcie wypadku, nie wybuchła po czasie w ofiarę zdarzenia czy ratownika udzielającego jej pomocy, bo tak się często zdarza. Wartośc zakupionego sprzętu to około 50 000 złotych. 

Foto i tekst: st. kpt. Radosław Marek