Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Spotkanie z OSP

Komenda Miejska PSP w Kaliszu zaprasza Państwa na spotkanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na którym zostaną omówione sprawy dotyczące:

  1. Podsumowanie działalności operacyjnej jednostek OSP za 2019 rok
  2. Minimalne wymagania szkoleniowe dotyczące jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz pozostałych
  3. Minimalne wymagania sprzętowe dotyczące jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz pozostałych.
  4. Plan szkoleń organizowanych przez KM PSP w Kaliszu na rok 2020
  5. Informacje dotyczące zasad wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach
  6. Zmiany w organizacji łączności jednostek ochrony przeciwpożarowej
  7. Aktualizacja badań lekarskich druhów oraz przeglądów pojazdów i sprzętu oraz ubezpieczeń OC
  8. Zasady rozliczania dotacji przyznawanych z KSRG i MSWiA

Zapraszamy wszystkich Komendantów Gminnych, Prezesów i Naczelników jednostek OSP, pracowników Urzędów Gmin prowadzących sprawy jednostek OSP do Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu, ul. Nowy Świat 40-42 w terminach wg poniższego zestawienia:

19 lutego 2020 r. (środa) godz. 15.00 z terenu gmin: Miasto Kalisz, Godziesze Wielkie, Brzeziny, Opatówek

20 lutego 2020 r. (czwartek) godz. 15.00 z terenu gmin: Szczytniki, Koźminek, Lisków, Ceków Kolonia

21 lutego 2020 r. (piątek) godz. 15.00 z terenu gmin: Mycielin, Stawiszyn, Blizanów, Żelazków