Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

5000 + Dla Strażaków z kaliskich jednostek OSP.

5000 + Dla Strażaków z kaliskich jednostek OSP.

 

Dzięki nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej, każda Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej może ubiegać się o dodatkowe środki na swoją działalność w kwocie 5000 zł. Środki te mogą zostać przeznaczone na następujące zadania:

  • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych,
  • organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Dzięki temu działania Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kaliskiego i miasta Kalisza w tym roku zostaną wsparte dodatkową kwotą 660 000 zł.

W dniach od 27 sierpnia do 3 września 2019 r. w siedzibach jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych odbyły się spotkania z przedstawicielami wszystkich jednostek. Podczas spotkania szczegółowo omówiono tryb udzielania dotacji i zakres działań możliwości wykorzystania środków w ramach programu. W spotkaniach tych uczestniczył Poseł na Sejm Pan Piotr Kaleta oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu mł. bryg. Sławomir Kotoński. Omówione zostały założenia i cele dotacji dla OSP, a także pozostałe sprawy bieżące dotyczące jednostek OSP.

Dodatkowe środki dla Ochotniczych Straży Pożarnych są wyrazem docenienia ich społecznej działalności.

 

Tekst: asp. Szymon Zieliński

Zdjęcia: Damian Grott