Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Seminarium SITP

W dniu 20 maja 2016r. na terenie kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 201-205 odbyło się seminarium na temat: „Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie- propozycje rozwiązań”.

 

Zakres tematyczny seminarium obejmował następujące zagadnienia:

1) Systemy usuwania dymu i ciepła w klatkach schodowych budynków średniowysokich,

2) Normalizacja w systemie dobrowolnym, normy a prawo. Ogólne zagadnienia

normalizacji, struktura normalizacji europejskiej i polskiej, normy a przepisy,

3) Wybrane zagadnienia biernych systemów zabezpieczeń ogniochronnych – praktyczne

aspekty stosowania farb ogniochronnych,

4) Zasady prawidłowego wyznaczania kierunków ewakuacji, w tym oznakowania

i stosowania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

5) Próby systemów oddymiania z wykorzystaniem ciepłego dymu.

6) Nowoczesne narzędzia informatyczne w procesie uzgadniania projektu budowlanego,

 

Za zgodą autorów udostępniamy poniżej prezentowane podczas seminarium materiały.

 - Bierne systemy ogniochronne. pdf

- Normalizacja w systemie dobrowolnym. pdf

- Nowoczesne narzędzia informatyczne. pdf

- Wentylacja G. Sztarbala. pdf

- Prezentacja szkoleniowa pap24. pdf

- Znaki bezpieczeństwa - zestawienie. pdf

- Interpretacja KG PSP. pdf