Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Seminarium "Ochrona przeciwpożarowa - infrastruktura i las"

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski  we współpracy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Konwentem Powiatów Województwa Wielkopolskiego oraz Starostwem Powiatowym w Kaliszu i Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu organizuje seminarium pt.:

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
„Infrastruktura I las”

Seminarium odbędzie się w sali konferencyjnej Pałacu w Tłokini (www.palac-tlokinia.pl) w dniu 15 kwietnia 2015 r. od godz. 10:30 do 13:30 (rejestracja uczestników od godz. 9:00).

Zakres tematyczny seminarium obejmie następujące zagadnienia:

  1. Uzyskiwanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z późn.zm.)
  2. Znaczenie pasów przeciwpożarowych w bezpieczeństwie lasów i budynków.
  3. Plany urządzania lasów.
  4. Środki ogniochronne do zabezpieczania drewna w warunkach zewnętrznych.
  5. Otwarta dyskusja z udziałem zaproszonych specjalistów.

Prelegentami będą specjaliści z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zajmujący się wnioskami o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Lasów Państwowych.

Spotkanie ma na celu wypracowanie jednolitych procedur oraz omówienie zasad  dotyczących m. in. zasad współpracy między organami Nadzoru Budowlanego i Państwowej Straży Pożarnej, warunków uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. Seminarium w szczególności skierowane jest do: pracowników Starostw Powiatowych, Nadzoru Budowlanego, funkcjonariuszy PSP, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, administracji Lasów Państwowych, projektantów i architektów oraz wszystkich osób chcących podnieść poziom wiedzy specjalistycznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Ze względów organizacyjnych konieczne jest nadesłanie w terminie do 14 kwietnia 2015 r.(drogą pocztową, elektroniczną, fax)  czytelnie wypełnionej KARTY zgłoszenia (do pobrania w wersji: *.doc.) oraz dokonanie wpłaty za udział w spotkaniu, w kwocie 120 zł lub 70 zł  złotych (dla członków SITP, funkcjonariuszy PSP) w terminie do 08 kwietnia 2015 r. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w harmonogramie spotkania.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Izba Rzeczoznawców SITP Delegatura w Poznaniu , ul. Norwida 14 , 60-867 Poznań, z dopiskiem „Seminarium Kalisz 15.04.2015 r.”
Konto nr 31 1090 1362 0000 0000 3613 5810

BIURO ORGANIZACYJNE SEMINARIUM

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski Koło w Kaliszu
ul. Rumińskiego 2,  62-800 Kalisz lub e-mail: sitpkalisz@wp.pl, fax  62 757 79 67
Informacje organizacyjne: Paweł Sobczak - email: sitpkalisz@wp.pl tel. 697 624 208

PROGRAM KONFERENCJI : pdf