Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Samochód dla OSP Opatówek

16 sierpnia 2019 r. w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu w obecności Posła na Sejm R.P. Pana Piotra Kalety, Komendanta Miejskiego PSP mł. bryg. Sławomira Kotońskiego, Burmistrza Opatówka Pana Sebastiana Wardęckiego została przekazana umowa na realizację zadania publicznego z Ochotniczą Strażą Pożarną w Opatówku pod tytułem „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego”. OSP realizuje zadanie pn. ”Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opatówek”, które dofinansowane jest ze środków Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 300.000 zł., a koszt kwalifikowany zadania wynosi 784.300,50 zł.

Ochotniczą Straż Pożarną w Opatówku reprezentowali Prezes – druh Krzysztof Karolewski oraz Naczelnik  – druh Mariusz Małoburski. 

Jest to w ostatnim czasie kolejny samochód ratowniczo – gaśniczy kupowany dla strażaków powiatu kaliskiego z dofinansowaniem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. W miesiącu styczniu do OSP Kalisz – Dobrzec dotarł ciężki samochód MAN, a do końca roku o nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy wzbogaci się również jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu – Lisie.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Radosław Marek