Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Ratownictwo na wodzie przy użyciu deski lodowej

19, 23 i 30 grudnia 2014r. realizowano doskonalenie zawodowe z zakresu ratownictwa na wodzie przy użyciu deski lodowej. Szkolenie odbywało się dla całego stanu zmiany służbowej JRG nr 1, oraz JRG nr 2.

Sprawdzono praktyczne możliwości poruszania się przy pomocy sań lodowych na cienkiej warstwie lodu. Ćwiczenie pokazało szereg problemów i niebezpieczeństw na jakie narażony jest ratownik przemieszczający się saniami lodowymi po cienkiej tafli. Podczas zajęć ćwiczono różne warianty podejmowania poszkodowanego z wody zwracając przy tym szczególną uwagę na bezpieczeństwo własne ratowników. Zajęcia kończyły się omówienie realizowanych ćwiczeń i sporządzeniem odpowiednich wniosków.