Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Przygotowania do sezonu zimowego 2017/18

W związku z potrzebą zapewnienia prawidłowego przygotowania krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego oraz pozostałych służb i instytucji do sezonu zimowego 2017/18, w dniu 16 października 2017 r. w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu zorganizowana została wspólna odprawa podmiotów ratowniczych, służb i innych instytucji współdziałających, w której uczestniczyli: Komendant Placówki Straży Granicznej w Kaliszu, Dyrektor Wydziału Dróg Powiatowych oraz przedstawiciele: Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kaliszu, Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Kaliszu, Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu,  Dyrekcji Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu, firmy ENERGA – Operator. W odprawie udział wzięli również komendanci gminni OSP z terenu miasta i powiatu kaliskiego.

Tematyka spotkania została m.in. poświęcona kwestiom oszacowania stopnia przygotowania do organizacji pomocy humanitarnej dla obywateli w zakresie:

  • transportu i dostarczania środków do życia dla ludności w warunkach braku przejezdności szlaków drogowych i kolejowych,
  • zapewnienia zasilania w energię elektryczną dla obiektów ważnych dla funkcjonowania Państwa w warunkach występującego zagrożenia życia i zdrowia,
  • organizacji czasowego zakwaterowania ewakuowanej ludności,
  • przygotowania i dostarczania gorących napojów oraz posiłków osobom uwięzionym w samochodach / pociągach lub przyjętych na czasowe zakwaterowanie,
  • zaplanowania zaopatrzenia lub stałego dostępu jednostek PSP i OSP włączonych do ksrg do materiałów pędnych (np. paliwo zimowe) oraz określenia możliwości alternatywnych źródeł ogrzewania strażnic.

    Spotkanie było również okazją do inauguracji tegorocznej edycji AKCJI CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ!!!

Opracował: st. kpt. Tomasz Polak
Foto: asp. Szymon Zieliński