Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Przekazanie pojazdów do OSP

25 maja i 2 czerwca 2019 r. były dniami szczególnymi dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kaliskiego. Decyzją Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego, do OSP w Godzieszach Wielkich i Borowie zostały przekazane samochody ratowniczo gaśnicze dotychczas użytkowane w Komendzie Miejskiej PSP w Kaliszu.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Godzieszach Wielkich od 1995 r. jako jedyna w gminie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Przekazany samochód to Star GBA-Rt 1,3/16. Samochód z modułem technicznym niewątpliwie zwiększy potencjał jednostki, a dotychczas posiadany Jelcz GCBA 6/32 pozostaje w gminie Godziesze Wielkie, bowiem jednocześnie został uroczyście przekazany do Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Kakawie W uroczystościach przekazania pojazdów, które rozpoczęła msza św. W kościele św. Bartłomieja w Godzieszach Wielkich wzięli udział m.in. Poseł na Sejm Piotr  Kaleta, Komendant Miejski PSP w Kaliszu mł. bryg. Sławomir Kotoński, członek rady Powiatu Kaliskiego Małgorzata Banaś, Zastępca Wójta Gminy Godziesze Wielkie Alicja Jędrasiewicz, radni gminy na czele z Przewodniczącą Mirosławą Kobyłką, Proboszczowie parafii Godziesze Wielkie i Stara Kakawa oraz druhowie z gminy Godziesze Wielkie i mieszkańcy.

Ochotnicza Straż Pożarna w Borowie to wzorowa jednostka OSP realizująca swoje zadania na terenie gminy Opatówek. Dotychczas dysponująca 36 - letnim samochodem Renault wymieniła swój pojazd na Renault GBA 2/17 z zabudową firmy Wawrzaszek i terenowym napędem na cztery koła.

W uroczystości przekazania pojazdów wzięli udział m.in. Poseł na Sejm Piotr  Kaleta, Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego mł. bryg. Arkadiusz Przybyła, Komendant Miejski PSP w Kaliszu mł. bryg. Sławomir Kotoński, Dowódca JRG nr 2 bryg. Grzegorz Orlikowski, Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic, radni gminy i powiat, oraz druhowie z gminy Opatówek i mieszkańcy.

Opracował: mł. bryg. Radosław Marek

Zdjęcia: OSP Godziesze Wielkie, OSP Borów