Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Pracowita doba dla kaliskich strażaków

10 i 11 lipca 2017 r. strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu  i Ochotniczych Straży Pożarnych dysponowani byli do 47 zdarzeń, z których 34 związane było z usuwaniem skutków przechodzącej przez nasz powiat wichury.

 W mieście Kaliszu odnotowano 20 zdarzeń związanych z silnym wiatrem, dotyczących głównie :

-     uszkodzonych dachów :1 zdarzenie (ul. Górnośląska 1)

-     powalonych drzew i nadłamanych konarów: 14 zdarzeń,

-     wypompowywanie wody z zalanych pomieszczeń: 5 zdarzeń

Na terenie powiatu kaliskiego tj. w gm. Żelazków, Opatówek, Blizanów i Lisków odnotowano 14 zdarzeń, dotyczących głównie:

-     powalonych drzew i nadłamanych konarów: 11 zdarzeń

-     wypompowywanie wody z zalanych pomieszczeń: 3 zdarzenia

Jedno z poważniejszych zdarzeń odnotowano pierwszego dnia po godz. 17:30. Do  Dyspozytora Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego w Kaliszu wpłynęło zgłoszenie o zawaleniu się komina oraz konstrukcji dachu w budynku kamienicy. Pierwszy na miejscu dowódca zastępu potwierdził to zgłoszenie, informując dodatkowo o dużych uszkodzeniach ścian nośnych, oraz połaci dachowej na pow. ok 100 m2. Niezwłocznie ewakuowano przebywających w danej chwili 5 mieszkańców z 9 osób zamieszkujących tę kamienicę, 3 z ewakuowanych trafiło do Centrum Interwencji Kryzysowej, pozostali mieszkańcy udali się do swoich rodzin. W celu zabezpieczenia naruszonej konstrukcji dachu dokonano ustabilizowania przy pomocy stempli i pasów transportowych. Następnie całość dachu okryto plandekami, przytwierdzając je drewnianymi łatami. Prace zabezpieczające dach nadzorował Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, który wydał decyzję o zakazie użytkowania tego budynku.

 W działaniach związanych z usuwaniem skutków wichury przechodzącej przez Kalisz oraz powiat kaliski zaangażowanych było 44 zastępów w tym prawie 200 strażaków z PSP oraz OSP.

 

Opracował: kpt. Grzegorz Kuświk, KM PSP w Kaliszu
Zdjęcia: kpt. Grzegorz Kuświk, KM PSP w Kaliszu; JRG nr 2 w Kaliszu