Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Pożary budynków mieszkalnych

25 stycznia 2014r. około godziny 6.50 wybuchł pożar w budynku mieszkalno – gospodarczym w miejscowości Szadek (gm. Blizanów). Ogniem był objęty strych nad częścią mieszkalną budynku. Strażacy podali dwa prądy wody w natarciu na palący się strych oraz jeden prąd wody w obronie na pozostałą zagrożoną część budynku i stodołę. Po ugaszeniu pożaru za pomocą pił mechanicznych usunięto nadpaloną drewnianą konstrukcję dachu i zrzucono pozostałości spalonej słomy ze strychu. Pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze oddymiono za pomocą wentylatorów. W akcji która trwała ponad 5 godzin oprócz zastępu z JRG nr 1 w Kaliszu wzięły udział zastępy z OSP Blizanowa, Rychnowa, Jastrzębnik i Szadku.

26 stycznia 2014r. około godz. 19.00 wybuchł pożar w Kaliszu na przy u. Wiatraki. W momencie przybycia na miejsce zdarzenia pożarem objęte było całe wnętrze kotłowni oraz dach nad kotłownią. Działania strażaków polegały na podaniu prądu piany ciężkiej do wnętrza palącej się kotłowni oraz prądu wody na palący się dach. Równocześnie przystąpiono do sprawdzania pomieszczeń mieszkalnych w przyległym do kotłowni budynku mieszkalnym, w którym nie stwierdzono przebywających osób. Po zlokalizowaniu pożaru przystąpiono do oddymiania wnętrza kotłowni oraz do częściowej rozbiórki poszycia dachu i drewnianych ścian. W akcji wzięły udział trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej z JRG nr 1 i 2 – razem: 14 strażaków

Pół godziny po północy 27 stycznia 2014r. prawdopodobnie w wyniku zapalenia się śmieci od kominka doszło pożaru w budynku jednorodzinnym w miejscowości Pólko (gm. Żelazków). Przybyli na miejsce strażacy ewakuowali za pomocą drabiny przystawnej oczekującą na pomoc na balkonie, 3-osobową rodzinę. Udzielono im również kwalifikowanej pierwszej pomocy, a następnie przekazano poszkodowanych zespołowi Pogotowia Ratunkowemu. Na szczęście nie wymagali oni hospitalizacji. Równolegle prowadzono działania gaśnicze, przez wprowadzenie do wnętrza budynku ratowników wyposażonych w aparaty oddechowe i podanie dwóch prądów wody w celu zlokalizowania źródła ognia. Po ugaszeniu pożaru budynek oddymiono. W akcji wzięło udział 15 strażaków: z JRG nr 1, OSP Pólko i Skarszew.

Opracował: kpt. Radosław Marek

Foto: pożar w Szadku -  dh Łukasz Jurek (OSP Blizanów)