Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Powierzenie obowiązków Z-cy Komendanta

Z dniem 3 kwietnia 2017 r. Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP mł. bryg. Andrzej Bartkowiak powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu bryg. Dariuszowi Bylińskiemu.

Uroczystość wręczenia aktów odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu w obecności Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu st. kpt. Sławomira Kotońskiego.

Opracował na podstawie informacji KW PSP w Poznaniu: st. kpt. Radosław Marek