Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego w KM PSP w Kaliszu

Dnia 4 grudnia w siedzibie KM PSP w Kaliszu obradowała Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego Starosty Kaliskiego.

Głównym tematem posiedzenia było zapoznanie członków komisji z działalnością i funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu. Po otwarciu spotkania przez Przewodniczącego Komisji Pana Dariusza Korczyńskiego, zabrał głos Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu st. bryg Dariusz Byliński który opowiedział o funkcjonowaniu ratownictwa na ternie powiatu kaliskiego, a także podkreślił jak ważna jest współpraca pomiędzy starostwem powiatowym, a KM PSP w Kaliszu.

Dzięki tej owocnej współpracy w bieżącym roku starostwo powiatowe zakupiło dla KM PSP w Kaliszu sprężarkę do napełnia butli od aparatów powietrznych, która zastąpiła starą i już dość wysłużoną. Posiedzenie Komisji było więc dobra okazją do zaprezentowania członkom nowego zakupu i sposobu jego działania. Nowa sprężarka będzie służyła zarówno funkcjonariuszom PSP, jak również druhom OSP z terenu powiatu kaliskiego, którzy mogą przywozić zarówno butle do napełnia powietrza, jak również całe aparaty ODO do bieżącej konserwacji i przeglądów.

Podsumowując posiedzenie Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego Starosty Kaliskiego zaprezentowało członkom sposób w jaki pracuje Państwowa Straż Pożarna, a także będzie owocowało dalszą dobrą współpracą pomiędzy samorządem, a KM PSP w Kaliszu.

  

Opracował: asp. Szymon Zieliński

Zdjęcia: asp. Szymon Zieliński