Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Dotacja dla OSP Blizanów

Ochotnicza Straż Pożarna w Blizanowie otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 14 tys. zł na zakup specjalistycznego sprzętu.  Wartość całego zadania wynosi  20 tys. zł. Pozostałą część brakujących środków w kwocie 5 tys. zł strażacy otrzymali z Urzędu Gminy Blizanów, oraz przeznaczyli środki własne w kwocie 1 tys. zł. W skład zadania wchodzi zakup: pompy do wody zanieczyszczonej, przecinarki do stali betonu i asfaltu, agregatu prądotwórczego, rozdzielacza kulowego, węży W52, węży W75, prądownic wodno-pianowych (2 szt).
Przekazanie promesy odbyło się w piątek 13 września w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Blizanowie. Z rąk posła Piotra Kalety oraz Komendanta Miejskiego PSPS w Kaliszu mł. bryg. Sławomira Kotońskiego promesę odebrał  druh Bartłomiej Janas, prezes OSP Blizanów. W uroczystości uczestniczyli także, Jan Wojtyła, przewodniczący Rady Gminy Blizanów oraz Krzysztof Bączkiewicz, prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Blizanowie.