Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

KZPT KALISZ WSPIERA STRAŻAKÓW

W dniu 08.04.2020r KZPT w Kaliszu przekazało na rece z-cy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu mł. bryg. mgr inż. Macieja Saganowskiego 20 szt. osłon twarzy z płynną regulacją obwodu głowy. Tego rodzaju rozwiązania w znacznym stopniu zwiększają ochronę indywidualną naszych strażaków i na pewno zostaną dobrze wykorzystane.

Przekazujemy ogromne podziękowania dla Naszych Darczyńców za przekazany sprzęt oraz myśl techniczną.