Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Strażacy z Kalisza odebrali granty z programu „Orlen dla Strażaków”

W dniu 19 września w Teatrze Małym w Tychach odbyła się kolejna Gala Finałowa Programu ORLEN dla Strażaków, w której udział wzięli Premier Mateusz Morawiecki, Minister Spraw Węwnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński oraz Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Marek Jasiński . W tej edycji rozdysponowana została kwota 2 mln zł, która została przeznaczona dla 21 Zawodowych i 228 Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnych w całej Polsce. Pieniądze przekazane zostały na dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi oraz innymi miejscowymi zagrożeniami. Wśród 21 jednostek Zawodowych Straży Pożarnych, znalazła się Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, która otrzymała 15000zł. Organizatorem programu jest Fundacja Orlen, a otrzymane pieniądze przeznaczone zostaną na zakup kompletnych zestawów aparatów powietrznych.

Opracowanie: st. sekc. Kamil Kozelan

Zdjęcia: KM PSP Kalisz, facebook: Mateusz Morawiecki