Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Oferta studiów podyplomowych

 Studia podyplomowe są wynikiem współpracy i umowy pomiędzy Politechniką Poznańską i Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie (wyżej wymienionych wydziałów i jednostek), przy inicjatywie i pomocy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
     Studia podyplomowe mają na celu kompleksowe przygotowanie kadry specjalistów przeciwpożarowych zatwierdzających projekty i potwierdzających bezpieczne wykonanie budynków oraz inżynierów pracujących w projektowaniu, wykonawstwie i użytkowaniu/zarządzaniu budynków i obiektów infrastrukturalnych. Studia prezentują wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne dla inspektorów bezpieczeństwa budynków w warunkach pożaru, istotnie rozszerzone jednak o wiedzę, umiejętności i postawy inżyniera budowlanego, zwłaszcza we wspólnym zakresie ich kompetencji, chcących poznać wiedzę z zakresu projektowania konstrukcji budowlanych według standardów Eurokod oraz umiejętności przeprowadzania symulacji komputerowych z różnymi modelami pożarów, oddymiania i ewakuacji w budynkach. 
     Opiekę merytoryczną i naukową nad studiami sprawują uczelnie wyższe PP i SGSP, a organizacyjną PP, SGSP i KWPSP. 

Więcej informacji: http://inzynieria-pozarowa.put.poznan.pl/