Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Odprawa z druhami OSP

W dniach 19, 20 oraz 21 lutego br. w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu została przeprowadzona odprawa szkoleniowa dla przedstawicieli wszystkich jednostek OSP oraz komendantów gminnych z terenu miasta Kalisza i powiatu kaliskiego.

 

Tematyka szkolenia dotyczyła:

1. Podsumowanie działalności operacyjnej jednostek OSP za 2019 rok

2. Minimalne wymagania szkoleniowe dotyczące jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz pozostałych

3. Minimalne wymagania sprzętowe dotyczące jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz pozostałych.

4. Plan szkoleń organizowanych przez KM PSP w Kaliszu na rok 2020

5. Informacje dotyczące zasad wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach

6. Zmiany w organizacji łączności jednostek ochrony przeciwpożarowej

7. Aktualizacja badań lekarskich druhów oraz przeglądów pojazdów i sprzętu oraz ubezpieczeń OC

8. Zasady rozliczania dotacji przyznawanych z KSRG i MSWiA

Opracował: asp. Szymon Zieliński

Zdjecia: asp. Szymon Zieliński