Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Odprawa roczna w kaliskiej Komendzie

We wtorek 30 stycznia 2019r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu odbyła się roczna narada służbowa połączona z przekazaniem pojazdów z udziałem bryg. Andrzeja Bartkowiaka – Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu.

Celem narady było podsumowanie działalności kaliskich strażaków w minionym 2018 roku. W naradzie udział wzięli strażacy i  pracownicy cywilni zatrudnieni w Komendzie, a  także zaproszeni goście:

Vice Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Kulawinek, były Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kaliszu Paweł Sobczak, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Stawiszyn Grzegorz Kaczmarek, Wójt Gminy Lisków Maria Krawiec, Wójt Gminy Koźminek Iwona Michniewicz, Wójt Gminy Brzeziny Marek Cieślarczyk, Wójt Gminy Blizanów Sławomir Musioł, Wójt Gminy Mycielin Rafał Szelągowski, Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht, Komendant Gminny ZOSP R.P. w Opatówku Stanisław Baran, Proboszcz Kościoła Garnizonowego w Kaliszu ks. płk Tadeusz Pałuska, Dyrektor WORD w Kaliszu Stanisław Piotrowski, Przedstawiciel firmy „Ignaszak” sp. j. Michał Ignaszak, Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Bernard Niemiec, Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Ochrony Przeciwpożarowej w Kaliszu mł. kpt. Szymon Woźniak, Prezes Koła nr 8 Zwiażku Emerytów i Rencistów Pożąrnictwa R.P. Julian Kaleta, delegacja OSP Kalisz - Dobrzec

W pierwszej części spotkania nastąpiło uroczyste przekazanie w użytkowanie strażakom dwóch samochodów rozpoznawczo – ratowniczych Volkswagen z przeznaczeniem dla jednostek ratowniczo gaśniczych nr 1 i 2 w Kaliszu oraz ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu MAN dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu – Dobrzecu.

W dalszej części narady naczelnicy wydziałów KM PSP w Kaliszu w Kaliszu w formie multimedialnej prezentacji przedstawili informacje z realizacji zadań Komendy w roku ubiegłym. Podsumowując naradę głos zabrali zaproszenie goście, którzy pogratulowali udanego roku i życzyli sukcesów w następnych latach.

Opracował: st. kpt. Radosław Marek

Zdjęcia: mł. asp. Albert Famulski