Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Odprawa plutonu ratowniczego Kalisz

W dniu 27 listopada 2018r. w KM PSP w Kaliszu odbyła się odprawa kaliskiego plutonu ratowniczo gaśniczego, który wchodzi w skład Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. Na pluton ten składają się dwa zastępy z JRG nr 2 w Kaliszu oraz po jednym samochodzie ratowniczo-gaśniczym z OSP Pólko, OSP Kalisz-Lis oraz OSP Kalisz-Dobrzec. Pluton może być dysponowany na terenie województwa wielkopolskiego do zdarzeń wymagających znaczą ilość sił i środków takich jak np. pożary obiektów wielkopowierzchniowych, duże pożary lasów oraz usuwanie skutków anomalii pogodowych jak wichury lub powodzie.

Podczas odprawy omówiono następujące elementy dotyczące plutonu:

-strukturę plutonu oraz kompani w której skład wchodzi pluton Kalisz

-podstawowe cele jakim musi sprostać pluton (np. budowa magistrali wodnej na długości 500 metrów),

-charakter zdarzeń do których może być dysponowany pluton,

-dysponowanie,

-dowodzenie i łączność na terenie akcji,

-dokumentacja związana z plutonem,

-wyposażenie,

-kwestie logistyczne.

Po omówieniu powyższych rzeczy, odpowiedziano na pytania funkcjonowania plutonu które nurtowały zarówno funkcjonariuszy jak i druhów. Na zakończenie ustalono harmonogram ćwiczeń praktycznych,  pierwsze z nich odbędą się już w grudniu.

Opracowanie: asp. Szymon Zieliński

Zdjęcia : st. kpt. Radosław Marek