Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Odbyło się seminarium

Organizatorem seminarium było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski Koło w Kaliszu we współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, Starostwem Powiatowym w Kaliszu,  Radą Federacji SNT NOT w Kaliszu oraz Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Kaliszu.

 

Seminarium otworzył st.kpt Sławomir Kotoński, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu oraz Paweł Sobczak, przewodniczący Koła SITP w Kaliszu. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczestników, omawiane zagadnienia wywoływały liczne dyskusje, które pozwalały uporządkować wiedzę omawianych zagadnień. Jest to już kolejne seminarium organizowane przez kaliskie Koło SITP, którego statutowym celem jest propagowanie fachowej wiedzy na temat ochrony przeciwpożarowej.

 

Zakres tematyczny seminarium obejmował następujące zagadnienia:

 

1) Czynności kontrolno-rozpoznawcze prowadzone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,

2) Podstawowe wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej, w tym gaśnic,

3) Podstawowe wymagania dotyczące hydrantów wewnętrznych,

4) Zabezpieczenia przejść instalacyjnych przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego,

5) Dokument zabezpieczenia przed wybuchem - zasady przygotowania,

6) Wymagania higieniczno-sanitarne dotyczące przedszkoli,

7) Wymagania ochrony przeciwpożarowej dotyczące przedszkoli,

8) Zasady stosowania oznakowania znakami dróg ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej.

 

Za zgodą autorów udostępniamy poniżej prezentowane podczas seminarium materiały.

- czynnosci kontrolno-rozpoznawcze PSP pdf

- wymagania ogólne pdf 

- hydranty wewnetrzne pdf

- przepusty instalacyjne pdf

- ATEX - DZPW - MB 2017 pdf

- wymagania sanitarno higieniczne przedszkoli  pdf

- przedszkola 97-2003  pdf

- znaki bezpieczeństwa - zestawienie  pdf

- program seminarium Tlokinia 17.03.2017  pdf