Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Obchody Dnia Strażaka

            W dniu 10 maja na placu przed budynkiem Komendy Miejskiej odbyła  się uroczystość z okazji obchodów Dnia Strażaka połączona z wręczeniem aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe i wręczeniem medali dla wyróżnionych strażaków.

Na spotkanie przybył Z-ca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Adam Langner oraz zaproszeni goście:

Witold Sitarz                       - Senator R.P.

Janusz Pęcherz                  - Prezydent Miasta Kalisza

Krzysztof Nosal                  - Starosta Kaliski

Grzegorz Sapiński              - Przewodniczący Rady Miasta Kalisza

Włodzimierz Karman          - Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych UM w Kaliszu

mł. insp. Mirosław Ścisły    - Komendant Miejski Policji w Kaliszu

ppłk. Andrzej Krupiński       - Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu

ks. płk. Tadeusz Pałuska   - Proboszcz Kościoła Garnizonowego w Kaliszu

ppłk Krzysztof Jędrzejak    - Zastępca Komendanta COSSW w Kaliszu

Dariusz Hybś                    - Komendant Straży Miejskiej Kalisza

mjr SG Paweł Maziec        - Komendant Placówki SG w Kaliszu

Mirosław Niczyporuk          - Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Kalisz

Julian Kaleta                     - Prezes Koła nr 8 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Kaliszu

            Podczas uroczystości wręczono atrakcyjne nagrody zwycięzcom eliminacji miejskich Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej- Szefa Obrony Cywilnej Kraju we współpracy z Wydziałami Zarządzania kryzysowego, który w tej edycji przebiegał pod hasłem: „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu!”

            31 strażakom wręczono awanse na wyższe stopnie służbowe oraz odznaczenia dla wyróżniających się funkcjonariuszy.

Odznaczeni Złotą Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej:

- mł. bryg. Ryszard Marciniak

Odznaczeni Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej:

- mł. bryg. Grzegorz Orlikowski

Odznaczeni Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej:

- st. ogn. Tomasz Kobyłka

- st. asp. Tomasz Mularczyk

- st. ogn. Dariusz Pietrzak

Odznaczeni Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa:

Medalem Srebrnym:

dh Wojciech Jurek

Medalem Brązowym:

- st. ogn. Sylwester Kędzia

- st. asp. Grzegorz Kuświk

- st. ogn. Piotr Sip

Odznaczeni Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę:

- asp. sztab. Krzysztof Knop

- st. ogn. Wiesław Szczepaniak

- st. ogn. Kazimierz Wawrzyniak

Wyróżnieni pamiątkowym dyplomem za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych:

- st. ogn. Janusza Zieliński

Odznaczony „Złotym Znakiem Związku”:

- dh Hieronim Rudowicz

Wyróżniony pamiątkowym medalem z okazji XX lecia Państwowej Straży Pożarnej :

- Pan Janusz Pęcherz – Prezydent Miasta Kalisza

Awansowani na wyższe stopnie służbowe:

brygadiera:

- mł. bryg. Dariusz Byliński

starszego kapitana:

- kpt. Sławomir Kotoński

stopień aspiranta sztabowego:

- st. asp. Wojciech Wysocki

stopień starszego aspiranta:

- asp. Tomasz Mularczyk

stopień aspiranta:

- mł. asp. Łukasz Gołębiowski

- mł. asp. Daniel Przegenda

stopień ogniomistrza:

- mł. ogn. Jacek Kędzia

- mł. ogn. Jacek Mikołajczyk

stopień młodszego ogniomistrza:

- st. sekc. Tomasz Olszewski

- st. sekc. Robert Ziętek

- st. sekc. Waldemar Kurcbach

stopień starszego sekcyjnego:

- sekc. Mariusz Jędrusiak

- sekc. Damian Knop

- sekc. Przemysław Kubacki

- sekc. Maciej Maciejewski

stopień starszego strażaka:

- str. Jarosław Antczak

- str. Daniel Więckowski

 

Opracował: kpt. Radosław Marek

Foto: mł. ogn. Albert Famulski