Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Nowa autocysterna dla KM PSP w Kaliszu

11 października 2019 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu otrzymała nowy samochód specjalny – cysternę pożarniczą GCBM 25/16. Pojazd ten zastąpi użytkowany od 1991 r. samochód, który znajduje się na wyposażeniu Jednostki Ratowniczej - Gaśniczej nr 1 w Kaliszu. W uroczystym przekazaniu samochodu wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Arkadiusz Przybyła w obecności:

- posła na Sejm RP Pana Piotra Kalety;

- prezydenta miasta Kalisza Pana Krystiana Kinastowskiego;
- skarbnik miasta Kalisz Pani Ireny Sawickiej;

- naczelnika wydziału zarządzania kryzysowego i spraw obronnych Pana Aleksandra Quoosa;

- wiceburmistrz Ostrzeszowa Pani Barbara Gmerek;

- ksiądz kapelan płk. Tadeusz Pałuska;

- komendant miejski Policji w Kaliszu insp. Dariusz Bieniek;

- wojskowy komendant uzupełnień w Kaliszu ppłk. Marek Kosicki;

- komendant placówki Straży Granicznej w Kaliszu mjr. SG Robert Kaczmarek

- komendant Straży Miejskiej w Kaliszu Pan Dariusz Hybś.

Samochód posiada zbiornik wody o pojemności 25 000 l, oraz wyposażony jest w motopompę o wydajności 1600 l/min. Wykonawcą samochodu była firma STOLARCZYK Kielce. Pojazd przeznaczony jest do dowożenia wody podczas działań ratowniczo - gaśniczych w obszarach gdzie występuje brak lub niedobór zaopatrzenia wodnego, dodatkowo może być wykorzystany do zaopatrzenia ludności w wodę w sytuacjach kryzysowych. Wartość zakupu pojazdu wyniosła 1 193 715 zł, na które złożyło się dofinansowanie w kwocie 793 715 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz 400 000 zł z budżetu Miasta Kalisza.

Podczas uroczystości przekazano również umowy na dotacje 5000+ dla jednostek OSP z terenu m. Kalisza oraz powiatu kaliskiego. Dotacja ta ma na celu wsparcie jednostek OSP w działaniach związanych z ochroną i prewencją przeciwpożarową oraz popularyzacją sportu i kultury fizycznej, a także realizacją przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych.
Uroczystość była również doskonałą okazją do wręczenia nagród finansowych Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu za wzorowe wykonywanie zadań służbowych dla: mł. asp. Alberta Famulskiego,  ogn. Przemysława Kubackiego, asp. Andrzeja Bartoszewskiego oraz st. sekc. Pawła Zmyślonego.

W trakcie uroczystej zbiórki wręczono również nagrody Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu przyznane z uwagi  na wykonywanie zadań wymagających znacznego nakładu pracy związanego ze Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Wysokościowego dla funkcjonariuszy: st. ogn. Andrzejczak Robert, asp. Bartoszewski Andrzej, st. sekc. Budka Hubert, mł.asp. Dębowy Janusz, st. asp. Gołębiowski     Łukasz, mł. ogn. Jakóbek Maciej, asp. Janiszewski Michał, mł. asp. Kubat Piotr, mł. bryg. Kurcbach Robert, ogn.  Maciejewski Maciej, kpt. Mikucki Wojciech, ogn. Nijak Tomasz, kpt. Piwoński Paweł, st. asp. Przegenda Daniel, ml. ogn. Przepiórka Rafał, sekc. Rosa Arkadiusz, st. sekc. Szymczak Konrad, st. asp. Trzciński Dawid, mł. ogn.  Wieczorek Paweł.

 

Tekst: asp. Szymon Zieliński

Zdjęcia: mł. asp. Albert Famulski