Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Narada roczna w KM PSP w Kaliszu

W piątek 30 stycznia 2015r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu odbyła się roczna narada służbowa z udziałem st. bryg. Lecha Janiak – Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu.

Celem narady było podsumowanie działalności kaliskich strażaków w minionym 2014 roku. W naradzie udział wzięli strażacy i  pracownicy cywilni zatrudnieni w Komendzie, a  także zaproszeni goście: Wiceprezydent Miasta Kalisza Artur Kijewski, Przewodniczący Rady Miasta Kalisza Andrzej Plichta, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Burmistrz Miasta i Gminy  Justyna Urbaniak oraz Wójtowie  poszczególnych gmin powiatu kaliskiego. Gościem specjalnym narady był st. bryg. w st. spocz. Tadeusz Mikucki – wieloletni Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Kaliszu, który z rąk st. bryg. Lecha Janiaka otrzymał Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego. Komendant Miejski PSP w Kaliszu st. bryg. Wieńczysław Prokop w formie multimedialnej prezentacji przedstawił informacje z realizacji zadań Komendy w roku ubiegłym. Podczas narady Naradę podsumował st bryg. Lech Janiak, który w imieniu Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego nadbryg. Wojciech Mendelaka  podziękował pracownikom Komendy za kolejny rok trudnej, strażackiej służby, władzom samorządowym miasta i powiatu za przychylność i wsparcie strażackich potrzeb. W swoim wystąpieniu przedstawił także cele i główne kierunki działań na rok 2015. Wyrazy uznania i słowa podziękowania za dokonania minionego roku przekazał strażakom również Starosta Kaliski, jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP - Krzysztof Nosal, życząc wszystkim pomyślnego i dobrego 2015 roku.

Opracował: st. kpt. Radosław Marek