Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Narada roczna w KM PSP Kalisz

W poniedziałek 22 lutego 2016r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu odbyła się roczna narada służbowa z udziałem mł. bryg. Jarosława Kuśmirka – Naczelnika Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.

Celem narady było podsumowanie działalności kaliskich strażaków w minionym 2015 roku. W naradzie udział wzięli strażacy i  pracownicy cywilni zatrudnieni w Komendzie, a  także zaproszeni goście:

Senator RP Andrzej Wojtyła, Poseł na Sejm RP Piotr Kaleta, przedstawiciel Pani Poseł na Sejm RP Joanny Cichockiej -Ryszard Końduch, Poseł na Sejm Jan Mosiński, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska, Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚ i GW w Poznaniu Marek Zieliński, Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński, Wiceprezydent Miasta Kalisza Piotr Kościelny, Wicestarosta Kaliski Jan Kłysz, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kaliszu Paweł Sobczak, Przewodniczący Rady Miasta Kalisza Andrzej Plichta, Burmistrz Gminy i Miasta Stawiszyn Justyna Urbaniak, Wójt Gminy Lisków Maria Krawiec, Wójt Gminy Blizanów Sławomir Musioł, Wójt Gminy Koźminek Andrzej Miklas, Wójt Gminy Mycielin Jerzy Matuszewski, Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, Wójt Gminy Żelazków Sylwiusz Jakubowski, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński, Proboszcz Kościoła Garnizonowego w Kaliszu ks. płk Tadeusz Pałuska, Komendant Straży Miejskiej w Kaliszu Dariusz Hybś, Komendant Placówki SG w Kaliszu ppłk SG Paweł Maziec, Skarbnik Miasta Kalisza Irena Sawicka, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych UM w Kaliszu Aleksander Quoos, Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Ochrony Przeciwpożarowej w Kaliszu kpt. Piotr Pietrucha.

Komendant Miejski PSP w Kaliszu st. bryg. Wieńczysław Prokop w formie multimedialnej prezentacji przedstawił informacje z realizacji zadań Komendy w roku ubiegłym.

Po zakończeniu narady w części garażowej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 w Kaliszu nastąpiło uroczyste przekazanie strażakom ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu Scania, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu Mercedes, specjalnego lekkiego samochodu ratownictwa wysokościowego marki Ford Ranger, lekkiego specjalnego samochodu dowodzenia i łączności marki Mercedes Sprinter, lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa wodnego marki Mercedes Sprinter oraz przyczepy z agregatem prądotwórczym.  

Opracował: sekc. Kamil Kozelan