Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Narada Roczna w KM PSP w Kaliszu

 

W dniu 8 lutego 2018r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu odbyła się roczna narada służbowa z udziałem mł. bryg. Arkadiusza Przybyły – Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu.

Celem narady było podsumowanie działalności kaliskich strażaków w minionym 2017 roku. W naradzie udział wzięli strażacy i  pracownicy cywilni zatrudnieni w Komendzie, a  także zaproszeni goście: Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kalisza Zbigniew Włodarek, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Burmistrz Gminy i Miasta Stawiszyn Justyna Urbaniak, Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, Wójt Gminy Blizanów Sławomir Musioł. Sekretarz Gminy Brzeziny Marian Kasperski, Wójt Gminy Koźminek Andrzej Miklas, Sekretarz Gminy Lisków Katarzyna Włodarczyk, Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht, Przedstawiciel Wójta Gminy Żelazków Marek Ginalski, Dyrektor WORD Stanisław Piotrowski, Prezes Zarządu Koła nr 8 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Kaliszu Julian Kaleta, Przedstawiciel Zarządu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” st. ogn. Rafał Mikołajewski.

Komendant Miejski st. kpt. Sławomir Kotoński w formie multimedialnej prezentacji przedstawił informacje z realizacji zadań Komendy w roku ubiegłym oraz plan działań na rok 2018. Podczas narady głos zabrał mł. bryg. Arkadiusz Przybyła, który w imieniu Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Andrzeja Bartkowiaka podziękował pracownikom Komendy za kolejny rok trudnej, strażackiej służby, władzom samorządowym miasta i powiatu za przychylność oraz wsparcie strażackich potrzeb. Wyrazy uznania i słowa podziękowania za dokonania minionego roku przekazali strażakom również Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal oraz Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki.

 

 

Opracowanie i zdjęcia: sekc. Kamil Kozelan