Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Podsumowanie działalności Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu za 2013r.

W środę 12 lutego 2013r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu odbyła się roczna narada służbowa z udziałem bryg. Jacka Strużyńskiego – Naczelnika Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.

Celem narady było podsumowanie działalności kaliskich strażaków w minionym 2013 roku. W naradzie udział wzięli strażacy i  pracownicy cywilni zatrudnieni w Komendzie, a  także zaproszeni goście: Wiceprezydent Miasta Kalisza Daniel Sztandera, Burmistrz Miasta i Gminy  Stawiszyn Robert Jarzębski oraz Wójtowie  poszczególnych gmin powiatu kaliskiego. Odprawę rozpoczął Komendant Miejski PSP w Kaliszu st. bryg. Wieńczysław Prokop, który w formie multimedialnej prezentacji przedstawił informacje z realizacji zadań Komendy w roku ubiegłym. Naradę podsumował bryg. Jacek Strużyński, który w imieniu Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego nadbryg. Wojciech Mendelka  podziękował pracownikom Komendy za kolejny rok trudnej, strażackiej służby, władzom samorządowym miasta i powiatu za przychylność i wsparcie strażackich potrzeb. W swoim wystąpieniu przedstawił także cele i główne kierunki działań na rok 2014. Wyrazy uznania i słowa podziękowania za dokonania minionego roku przekazał strażakom również Wiceprezydent Miasta Kalisza Daniel Sztandera, życząc jednocześnie wszystkim pomyślnego i dobrego 2014 roku. W imieniu władz powiatu serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę przekazał  Wójt Andrzej Miklas.

Do pobrania: prezentacja multimedialna podsumowująca rok 2013

Foto i tekst: st.asp. Grzegorz Kuświk – oficer prasowy KM PSP w Kaliszu.