Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Nagrody Komendanta Głównego dla członków SGRW Kalisz

23.12.2019r. podczas uroczystej zmiany służby w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu mł. bryg. Sławomir Kotoński oraz Z-ca Komendanta Miejskiego st. bryg. Dariusz Byliński wręczyli wyróżniającym się funkcjonariuszom decyzje Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzeja Bartkowiaka o nagrodach finansowych dla członków grup specjalistycznych. W kaliskiej komendzie nagrodę otrzymali:

- kpt. Wojciech Mikucki

- kpt. Paweł Piwoński

Nagrodzonym strażakom składamy gratulacje i życzymy dalszych wielu sukcesów w służbie.

 

Tekst: asp. Szymon Zieliński

Zdjęcia: asp. Szymon Zieliński