Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Nagrody dla ratowników SGRW Kalisz

Nagrody dla ratowników z SGRW Kalisz

W dniu 2 października 2018 r., odbyła się odprawa dla ratowników ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego Kalisz. Podczas odprawy, w której brał udział Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu mł. bryg. Sławomir Kotoński, w obecności Z-cy Komendanta Miejskiego st. bryg. Dariusza Bylińskiego, zostały wręczone nagrody finansowe dla wszystkich członków grupy. Następnie omówiono planowane zakupy nowych ubrań oraz sprzętu dla grupy, a także dalszy rozwój SGRW Kalisz.

 

Nagrodzonym strażakom składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów w służbie.

 

Zdjęcia: st. asp. Łukasz Gołębiewski

Opracowanie: asp. Szymon Zieliński