Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Nagrody dla funkcjonariuszy

10.11.2017 r. podczas uroczystej zmiany służby w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu st. kpt. Sławomir Kotoński w obecności Z-cy Komendanta Miejskiego bryg. Dariusza Bylińskiego wręczył wyróżniającym się funkcjonariuszom decyzje Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej generała brygadiera Leszka Suskiego o przyznaniu nagród uznaniowych. Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych i osiągnięcia w służbie nagrody finansowe otrzymali:

mł. kpt. Łukasz Portasiak – Z-ca dowódcy zmiany – JRG 1

mł. kpt. Paweł Piwoński – Z-ca dowódcy zmiany – JRG 1

asp. sztab. Robert Jaworski – Z-ca dowódcy zmiany – JRG 2

Nagrodzonym strażakom składamy gratulacje i życzymy dalszych wielu sukcesów w służbie.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Radosław Marek