Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Mieszkańcy w strażnicy

W  niedzielę miesiąca 3 kwietnia 2016 roku Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą PSP nr 1 w Kaliszu odwiedziło blisko osiemdziesięciu mieszkańców miasta.

Odwiedzający jednostkę zapoznali się ze specyfiką służby strażaka oraz zasadami postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Chętne osoby mogły również odbyć krótkie szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Strażacy zaprezentowali m. in. wozy bojowe, ratownicze zestawy hydrauliczne, sprzęt ratownictwa chemicznego oraz aparaty ochrony dróg oddechowych, w których strażacy pracują w strefach zadymionych i skażonych substancjami chemicznymi.

Opracował: st. kpt. Radosław Marek

Zdjęcia: JRG nr 1 w Kaliszu