Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Manewry jednostek OSP z terenu gm. Żelazków.

W dniu 14 maja br. na terenie gm. Żelazków w Dolinie Swędrni należącej do specjalnego obszaru ochrony siedlisk w ramach sieci „Natura 2000” odbyły się manewry z zakresu pożarów nieużytków rolnych. Przygotowaniem szkolenia zajmował się Komendant Gminny ZOSP RP w Żelazkowie dh Tomasz Góral. Przebieg ćwiczeń obserwował jako rozjemca mł. kpt. Grzegorz Kuświk z KM PSP w Kaliszu. Głównym celem założenia było doskonalenie współdziałania zastępów OSP podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. W zakresie szkolenia uwzględniono organizację punktu czerpania wody z rzeki Swędrni oraz dostarczaniu jej na duże odległości. Ćwiczenia przeprowadzono z wykorzystaniem technik przepompowywania i przetłaczania wody. Sprawdzono praktycznie parametry pomp pożarniczych oraz urządzeń do podawania wody. Taktycznym zamiarem było zbudowanie wydolnego układu umożliwiającego otrzymanie wydatku rzędu ok 5000 l/min. W tym celu na punkcie czerpania wody umieszczono dwa pojazdy ratowniczo-gaśnicze ciężkie GCBA 5/32. Ćwiczenia zostały zakończone podsumowaniem przebiegu założenia. W szkoleniu brały udział jednostki: OSP Pólko, OSP Tykadłów , OSP Skarszew, OSP Russów, OSP Żelazków i OSP Goliszew.

 

Opracował / zdjęcia: mł.kpt.Grzegorz Kuświk