Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Mamy nowego Komendanta!

Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP st. kpt. Andrzej Bartkowiak z dniem 19 sierpnia br. powołał na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu st. kpt. Sławomira Kotońskiego.

St. kpt. Sławomir Kotoński urodził się 10 kwietnia 1983r. w Turku, woj. wielkopolskie. Jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, którą ukończył w 2006 roku. Uzyskał tytuł inżyniera pożarnictwa i stopień młodszego kapitana. Następnie został skierowany do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu, gdzie pełnił służbę do końca kwietnia 2007 roku. Kontynuował w tym czasie naukę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, uzyskując w 2008r. tytuł magistra inżyniera pożarnictwa. Z dniem 01 maja 2007r. został przeniesiony do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu. Przez cały okres służby podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach oraz studiach podyplomowych. Do tej pory ukończył m.in. :

  • studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i higieny Pracy – Wyższa Inżynierska  Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu – 2009r.
  • studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne – Gnieźnieńska Wyższa Szkoła  Humanistyczno – Menedżerska „Milenium” – 2011r.
  • studia podyplomowe Gospodarowanie zasobami – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu –  2013r.
  • studia podyplomowe „Zapobieganie pożarom i awariom” – Szkoła Główna Służby  Pożarniczej – 2015r.

Na podstawie KW PSP w Poznaniu opracował: st. kpt. Radosław Marek

Zdjęcia: sekc. Łukasz Duszak