Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

List okolicznościowy Komendanta Głównego PSP z okazji Narodowego Święta Niepodległości