Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Kurs ratownictwa wysokościowego dla OSP

W miesiącu maju w KM PSP w Kaliszu pod nadzorem Ośrodka Szkolenia KW PSP w Poznaniu zakończono kurs ratownictwa wysokościowego dla jednostek OSP deklarujących gotowość w wyżej wymienionej specjalizacji. Zajęcia prowadzone były przez instruktorów posiadających uprawnienia do prowadzenia zajęć szkoleniowych z ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym i odbyły się na obiektach KM PSP w Kaliszu. W toku szkolenia kurs ukończyło 22 druhów z OSP: Aleksandria, Godziesze Wielkie, Kalisz – Lis, Kalisz – Dobrzec, Tłokinia Wielka, Iwanowice, Ceków, Stawiszyn, Zbiersk, Pólko, Mycielin. W ramach odbytego szkolenia zapoznano uczestników z organizacją ratownictwa wysokościowego w KSRG w zakresie podstawowym oraz podstawowymi technikami ratowniczymi, które stosowane są podczas działań związanych z ratownictwem wysokościowym.

Opracował: mł. bryg. Radosław Marek

Zdjęcia: mat. własne KM PSP w Kaliszu