Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

"Kręci mnie bezpieczeństwo" w Brzezinach

                12 sierpnia br. w godz. 1400 1700  Komenda Miejska PSP w Kaliszu przeprowadziła na terenie GOK w Brzezinach akcję pod hasłem „Kreci mnie bezpieczeństwo”. W pokazach udział wzięli strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Kaliszu oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach. Strażacy prezentowali scenki ratowania osób z wody, wykorzystując do tego celu specjalistyczny sprzęt. Pokazali również jak należy prawidłowo udzielać osobom poszkodowanym pomocy medycznej. Chętni uczestnicy akcji mogli spróbować własnych sił i przy wykorzystaniu fantomu pod nadzorem ratownika sami prowadzili taką resuscytację.

W okresie wakacji KM PSP w Kaliszu prowadzi cykliczne akcje prewencyjne, których celem jest rozpowszechnianie informacji o odpowiednim zachowaniu się w sytuacji zagrożenia, udzielaniu pierwszej pomocy medycznej, czy też zachowanie bezpieczeństwa nad wodą.

„Kręci mnie bezpieczeństwo” to kampania społeczna organizowana pod patronatem Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Głównym celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem. Od kwietnia br. funkcjonariusze służb podległych MSWiA,  w ramach swoich zadań, spotykają się z młodzieżą i przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas m.in. jazdy na rowerze, wypoczynku nad wodą, czy podczas górskich wycieczek.  Państwowa Straż Pożarna czynnie uczestniczy w kampanii przekazując dzieciom, młodzieży i dorosłym informacje m.in. z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym bezpiecznych zasad ewakuacji oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodą i udzielania pierwszej pomocy.

Tekst: bryg.D.Byliński