Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Konferencja "CZAD I OGIEŃ - OBUDŹ CZUJNOŚĆ"

W dniu dzisiejszym w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu zorganizowano konferencję, której tematem była akcja prewencyjna „CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ”. Celem konferencji było propagowanie informacji o zagrożeniach pożarowych związanych z trwającym sezonem grzewczym. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom dotyczącym tlenku węgla, przyczynom jego powstawania i sposobom ochrony przed zatruciem czadem. Ponadto w ramach kształtowania bezpiecznych zachowań omówiona została procedura udzielania pierwszej pomocy osobom, które zatruły się tlenkiem węgla. Spotkanie swoją obecnością uświetnili m.in. wójtowie z poszczególnych gmin z terenu powiatu kaliskiego, bądź ich przedstawiciele, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, dyrektorzy gimnazjów, zarządcy spółdzielni mieszkaniowych z Kalisza, przedstawiciel Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu, przedstawiciel Komendanta Straży Miejskiej w Kaliszu, a także komendanci gminni Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kaliskiego oraz lokalne media.

 

Opracował: mł. kpt. Maciej Mazurkiewicz

Foto: mł. kpt. Grzegorz Kuświk