Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Komunikat w sprawie podziału miejsc na szkolenia podstawowe OSP w 2017 r.

            Na podstawie zebranych potrzeb szkoleniowych Wydział ds. Operacyjno Szkoleniowych Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu dokonał podziału miejsc na poszczególne terminy szkoleń. Ze względu na dużą liczbę potrzeb, podziału dokonano z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1. KSRG wszyscy według potrzeb,

2. OSP spoza ksrg , sortowanie według wyjazdów , kwalifikują się jednostki z min. 10 wyjazdami w 2016 r.

3. Brana jest pod uwagę jednostka z terenu gminy, która nie brała w 2016 r. udziału w szkoleniu.

4. Brane są pod uwagę jednostki, które nie mają w ogóle przeszkolenia.

            Informujemy również iż jednostki, które nie zakwalifikowały się na szkolenie w bieżącym roku zostaną zaplanowane do szkolenia w 2018 r.

Ponadto ustalalono terminy składania dokumentów:

1. Szkolenie 2017 / 01 – 14 lutego 2017 r.

2. Szkolenie 2017 / 02 – 1 września 2017 r.

Załączone dokumenty:

1. Zestawienie potrzeb według kryterium, pdf

2. Rozdzielnik według terminarza szkoleń, pdf

3. Terminarz szkoleń 1 półrocze 2017 r. ( 2017 / 01 ) pdf

4. Terminarz szkoleń 2 półrocze 2017 r. ( 2017 / 02 ) pdf

5.  Komunikat  pdf.