Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Kalisz, Turek - ćwiczenia "Lasy 2017"

20 kwietnia br. na terenie powiatu kaliskiego i tureckiego zostały przeprowadzone ćwiczenia taktyczno bojowe na obszarze leśnym z udziałem jednostek PSP i OSP z obydwu powiatów. Ćwiczenia zorganizowano na terenie lasów Nadleśnictwa Turek i Kalisz - Leśnictwo Kotwasice i Kazala.

Ćwiczenia dotyczyły taktyki działań ratowniczo – gaśniczych podczas gaszenia pożarów lasów oraz doskonalenie techniki w zakresie wycinki drzew. Podczas ćwiczeń zwrócono szczególną uwagę na współprace miedzy strażą pożarną i służbami leśnymi, a także organizację punktu czerpania wody i dostarczaniu jej na duże odległości przy wykorzystaniu przepompowywania i dowożenia.

Ponadto przyjęte w scenariuszu ćwiczeń elementy miały na celu miedzy innymi sprawdzenie organizacji sztabu i pracy sztabu, doskonalenie umiejętności jazdy pojazdami pożarniczymi w trudnym terenie leśnym, zapoznanie z topografią terenu obszarów chronionych wykraczających poza obszar administracyjny powiatów, zapoznanie z oznaczeniem dróg pożarowych na obszarach leśnych, oznaczeniem oddziałów.

Podczas ćwiczeń sprawdzono praktycznie parametry pomp pożarniczych oraz urządzeń do podawania wody. Dodatkowym elementem było doskonalenie organizacji łączności na terenie akcji przy użyciu samochodu SLDiŁ na podwoziu Mercedes Sprinter. Obsadę pojazdu stanowili dyżurni SKKM w Kaliszu i SKKP w Turku. Do organizacji zaplecza logistyczno - kwatermistrzowskiego wykorzystano kontenery z JRG Turek.

Realizacja założonych zadań była okazją do przećwiczenia współpracy jednostek PSP z jednostkami OSP oraz  Zarządzaniem Kryzysowym, Policją oraz służbami leśnymi  podczas gaszenia pożarów na obszarach leśnych obejmujących teren dwóch powiatów.

W ćwiczeniach uczestniczyli m.in. Wicestarosta Turecki Dariusz Kałużny, Grzegorz Gibaszek - Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Turku, Wiesław Chojnacki – Nadleśniczy z Nadleśnictwa Kalisz, Bartosz Perz – Nadleśniczy z Nadleśnictwa Turek, Mariusz Chojnacki - Wójt gminy Ceków Kolonia.

Obserwatorami ćwiczeń byli przedstawiciele KW PSP w Poznaniu kpt. Karol Kędzierski i sekc. Łukasz Trybuś. Całością ćwiczeń kierowali st. bryg. Dariusz Stasiak – Komendant Powiatowy PSP w Turku oraz st.kpt. Sławomir Kotoński – Komendant Miejski PSP w Kaliszu. W ćwiczeniach ogółem uczestniczyło 121 strażaków.

 Opracowanie: KM PSP Kalisz, KP PSP Turek, foto: mł.asp. Albert Famulski.