Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Kalisz – szkolenie z zakresu ratownictwa wysokościowego.

    Komenda Miejska PSP w Kaliszu przeprowadza cykl szkoleń z zakresu ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym.

W szkoleniach bierze udział 14 jednostek ratowniczo-gaśniczych z terenu Wielkopolski. Zajęcia prowadzone są pod czujnym okiem instruktorów ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego działającej w JRG nr 1 w Kaliszu.

    W szkoleniach od początku bieżącego roku uczestniczyło 12 ratowników: z JRG nr 2 w Kaliszu, KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim oraz KP PSP w Ostrzeszowie. Zakres tematyczny obejmuje: zasady organizacji ratownictwa wysokościowego w KSRG, znajomość sprzętu pożarniczego i środków technicznych do ratownictwa wysokościowego, tworzenie węzłów oraz budowę stanowisk w ratownictwie wysokościowym, a także techniki ratownicze i ewakuacyjne.Realizacja programu przewiduje 24 godziny dydaktyczne. Planowany termin zakończenia cyklu szkoleń to czerwiec 2017 r.

 

Opracował / Zdjęcia : st. kpt. Roland Egiert, JRG nr 1 w Kaliszu.