Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Kalisz – szkolenia w czerwcu br.

  1. JRG 1 i JRG 2 w Kaliszu uczestniczyły w szkoleniu na rzece Prośnie zgodnie z zasadami organizacji ratownictwa wodnego w KSRG. Podczas ćwiczeń doskonalono umiejętności z zakresu manewrowania łodzią, ewakuacji osób z wody na łódkę oraz posługiwaniu się podstawowym sprzętem ratownictwa wodnego. Szkolenie prowadzono dla wszystkich zmian służbowych.
  1. JRG 1 i JRG 2 w Kaliszu szkoliły się z zakresu taktyki działań ratowniczo-gaśniczych z gazami technicznymi. Przeprowadzono zajęcia teoretyczne gdzie omówiono podział, oznakowanie, zagrożenia oraz zasady postępowania podczas awarii z takimi gazami. Drugim etapem szkolenia było praktyczne prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych związanych z pożarem pomieszczenia w którym znajdowała się butla z gazem technicznym (Acetylen). W trakcie ćwiczeń zwrócono szczególną uwagę na: odpowiednie zabezpieczenie terenu akcji, rozpoznanie, prowadzenie KPP na ewakuowanej osobie, organizację zaopatrzenia wodnego i łączności, prowadzenie działań związanych ze schładzanie butli w tym pomiary temperatury butli oraz kontrolę zaworu.
  1. JRG 1 prowadziła szkolenie z zakresu ratownictwa wysokościowego dla SGRW w Kaliszu z zakresu ewakuacji osób poszkodowanych z kratownic. Ćwiczenia odbywały się na kominie Elektrociepłowni w Kaliszu.
  1. JRG 2 doskonaliło się z zakresu sprawianie oraz zastosowanie drabin pożarniczych. Celem szkolenia było przypomnienie zasad regulaminowego sprawiania drabin przystawnych znajdujących się na wyposażeniu JRG 2, oraz odpowiednie korzystanie z nich przez strażaków w trakcie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.
  2. JRG 1 i JRG 2 w Kaliszu uczestniczyła w rozpoznaniu operacyjnym obiektu Niepublicznej Szkoły Specjalnej w miejscowości Wolica.
  3. W KM PSP w Kaliszu przeprowadzono szkolenie dotyczące gaszenia pożarów obszarów leśnych. W ćwiczeniach udział wzięli przedstawiciele wszystkich komórek organizacyjnych systemu 8 godz.