Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Kalisz – szkolenia w maju 2015r.

W maju br. zgodnie z planem doskonalenia zawodowego zmiany służbowe JRG 1 i JRG 2 w Kaliszu prowadziły szkolenie głównie z zakresu:

  1. JRG 1 i JRG 2 w Kaliszu uczestniczyły w ćwiczeniach ratowniczo – gaśniczych na terenie przedsiębiorstwa produkcyjnego Nestle w Kaliszu. W założeniu ujęto pożar jednej z hal magazynowych na terenie zakładu. Celem głównym było podanie trzech prądów wody w optymalnej wydajności z wykorzystaniem dwóch DWP Apollo3423 oraz jednego prądu wody podanego z drabiny mechanicznej. Jako zaopatrzenie wodne wykorzystany był zbiornik przeciwpożarowy znajdujący się na terenie zakładu, pozwoliło to na sprawdzenie wydolności całego układu. Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem i analizą zrealizowanego założenia.
  2. JRG 1 i JRG 2 w Kaliszu w maju szkoliły się z zakresu pożarów lasów, traw i nieużytków. Ćwiczenia dotyczyły taktyki działań ratowniczo – gaśniczych przy zwróceniu szczególnej uwagi na organizację punku czerpania wody oraz dostarczanie wody na duże odległości. Ćwiczenia prowadzono wspólnie z jednostkami OSP z terenu miasta Kalisza. Szkolenie prowadzono dla wszystkich zmian służbowych.
  3. JRG 1 i JRG 2 w Kaliszu uczestniczyły w manewrach ratowniczych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Tematem przewodnim ćwiczeń była symulacja zdarzenia mnogiego/ masowego. W scenariuszu ujęto katastrofę śmigłowca LPR-u, podchodzącego do lądowania w okolicy szpitala. W wyniku tego zdarzenia ucierpiały 23 osoby, oraz uszkodzony został budynek z którego należało ewakuować personel. W ćwiczeniach brały udział zastępy OSP z terenu miasta Kalisza, Zespoły PRM w Kaliszu oraz Policja, a także przedstawiciele Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych miasta Kalisza.
  4. JRG 1 i JRG 2 w Kaliszu uczestniczyły w szkoleniu na rzece Prośnie zgodnie z zasadami organizacji ratownictwa wodnego w KSRG. Podczas ćwiczeń doskonalono umiejętności z zakresu manewrowania łodzią, ewakuacji osób z wody na łódkę oraz doskonalono umiejętności przy posługiwaniu się podstawowym sprzętem ratownictwa wodnego. Szkolenie prowadzono dla wszystkich zmian służbowych.
  5. JRG 1 i JRG 2 w Kaliszu szkoliła się z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Ćwiczono wyznaczenie oraz zabezpieczenie lądowiska dla LPR w dzień i w nocy, organizację łączności, podejście do śmigłowca oraz zabezpieczenie startu. Ćwiczenia przeprowadzono na wszystkich zmianach służbowych.
  6. JRG 2 w Kaliszu prowadziła szkolenie z KPP z metod udrażniania dróg oddechowych przyrządami nagłośniowymi. Ćwiczenia polegały na przyrządowym udrażnianiu dróg oddechowych przy użyciu rurek krtaniowych, masek krtaniowych oraz rurek ustno-gardłowych. Ćwiczono również algorytm postępowania z osobami poszkodowanymi w wypadkach komunikacyjnych. Ćwiczenia przeprowadzono na wszystkich zmianach służbowych.