Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Kalisz – prewencja społeczna w lutym br.

W lutym br. funkcjonariusze naszej komendy kontynuowali kampanię społeczną „CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ”, na spotkaniu poruszano tematykę związaną z „Edukacją dla Bezpieczeństwa Ognik” oraz programem edukacyjnym „Bezpieczne życie”. W spotkaniach brali udział uczniowie  szkół podstawowych oraz przedszkoli. W związku z roztopami zwrócono uwagę na zabawy  na zamarzniętych akwenach, zagrożenia jakie powoduje tlenek węgla, zachowanie podczas pożaru oraz bezpieczną ewakuacją z budynków podczas pożarów i ćwiczeń organizowanych przez szkoły. Najmłodsze dzieci zapoznano z zadaniami jakie wykonują funkcjonariusze Straży Pożarnej oraz sylwetką strażaka. W prelekcjach dla szkół wzięło udział ok. 80 osób.

 

Opracował: mł asp. Damian Knop, KM PSP w Kaliszu

Zdjęcia: KM PSP w Kaliszu