Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Kalisz – Pracowita doba kaliskich strażaków.

2 marca 2017 r. strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu jak i Ochotniczych Straży Pożarnych dysponowani byli do 24 zdarzeń z których 17 związane było z usuwaniem skutków przechodzącej przez nasz powiat wichury.

 

W mieście Kaliszu odnotowano 8 zdarzeń związanych z silnym wiatrem, dotyczących głównie :

- uszkodzonych dachów :3 zdarzenia (ul. Graniczna, dach na pow. ok 50 m2 ),

- powalonych drzew i nadłamanych konarów: 3 zdarzenia (ul. Szymanowskiego, uszkodzone zostało ogrodzenie oraz zaparkowany Renault Scenic),

-  uszkodzeń sygnalizacji oraz znaków drogowych: 2 zdarzenia.

Na terenie powiatu kaliskiego tj. w gm. Godziesze Wielkie, Szczytniki, Blizanów, Żelazków oraz Opatówek odnotowano 9 zdarzeń, dotyczących głównie:

- uszkodzonych dachów: 4 zdarzenia ( w m. Zajączki Bankowe - 3 zdarzenia, w m. Gorzuchy gm. Szczytniki - 1 budynek),

-  powalonych drzew i nadłamanych konarów: 3 zdarzenia,

- dostarczanie energii elektrycznej: 2 zdarzenia ( z powodu braku zasilania w energię elektryczną w m. Opatówek jednostka OSP przy pomocy agregatu prądotwórczego  zabezpieczała prawidłową pracę respiratora wspomagającego oddychanie starszej osoby).

W zabezpieczaniu dachów brała udział także Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego działająca przy JRG nr 1 w Kaliszu. Podczas prac korzystano ze sprzętu specjalistycznego tj. podnośnika hydraulicznego oraz drabiny mechanicznej. Działania związane z usuwaniem skutków silnego wiatru zakończono ok godz. 24:00. 

 

Opracował: mł. kpt. Grzegorz Kuświk - KM PSP w Kaliszu

Zdjęcia: OSP Godziesze